Kontakt

Contacts

Shroomwell Innovation OÜ

Reg. nr.: 12933903

KM nr.: EE101845782

Kontaktid

Biotech: Teaduspargi 9a, 12618 Tallinn, Harju maakond ESTONIA

Kontaktid

Farming: Tööstuse 11, 68607 Tõrva, Valga maakond, ESTONIA

Saatke meile sõnum!

Meie Tiim

Siim Raadik

Siim Raadik

Innovationi Tegevjuht

Telefon: +372 527 7541

E-post: siim.raadik@shroomwell.com

Vaatlen maailmas toimuvad protsesse holistilise tervikuna. Usun, et vaid kestlikud ärimudelid tagavad tulevastele põlvedele keskkonna milles eldada soovime. Inspiratsiooni annab mulle skaleeritavate mudelite arendamine ning käivitamine. Mul on 20-aastane juhtimise ning tootmise käivitamise kogemus erinevatest rahvusvahelistest ettevõtetest hulgimüügi, tootmise ja põllumajanduse valdkonnast. Oman tugevat praktilist tausta erinevate äriüksuste ja rahvusvaheliste meeskondade juhtimises ning strateegiliste eesmärkide loomises ja elluviimises. Hariduseks Taltechi BsE Logistika kraad ning põllumajandustootja eriharidus JKHKst.

Minu teekond Shroomwelli Innovationi juhina sai alguse, kui tagasihoidlik šiitake-seenekasvatus omandati grupi poolt, eesmärgiga muuta maailma seente abil.

Leho Tedersoo

Leho Tedersoo

Teadusnõustaja

Telefon:

E-post: leho.tedersoo@ut.ee

Olen Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor ja seeneteadlane, üks neljast Eesti enimtsiteeritud teadlasest. Viimased 15 aastat olen töötanud Tartu Ülikoolis Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis ning alates 2023 aastast Tehnoloogiainstituudis Mükoloogia ja Mikrobioloogia Keskuse direktorina. Olen saanud Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Noore teadlase preemia, riikliku teaduspreemia ja üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia. Olen juhtinud >10 Eesti ja EL teadusprojekti, avaldanud >200 teadusartikli ning juhendanud 15 doktoranti.

Kaspar Uibokand

Kaspar Uibokand

Välitööde juht

Telefon: +372 5905 4146

E-post: kaspar.uibokand@shroomwell.com

Siret Korbun

Siret Korbun

Tõrva seenefarmi juhataja

Telefon: +372 5832 8565

E-post: siret.korbun@shroomwell.com

Kaisa Vajak

Kaisa Vajak

Tallinna tootmise juht

Telefon: +372 5656 0953

E-post: kaisa.vajak@shroomwell.com

Olen jõudnud oma elus hetke, mille visioon ja tunne hakkas ennast looma juba 7 aastat tagasi. Tundsin ennast kuuluvat väikesesse suurte ideedega mõjukasse meeskonda. Elukeskkond ja tervis on alati olnud minu jaoks olulised ja võimalused, mida loovad meile seened, on lõputud. Tegelen tootmises nii protsesside kui inimeste juhtimisega, see töö on põnev ja väga mitmekülgne. Otsin alati võimalusi mitmel rindel korraga panustada ja ennast proovile panna. Justkui ühenaise bänd – nii lõin käed külge ka uue kontori kujundamisel ja sisse seadmisel. Varasemalt olen pikalt töötanud panganduses tiimijuhi ja projektihaldaja rollides, vabatahtlikuna tegutsenud Pelgulinna Päevade korraldustiimis ja õpingud on viinud mind nii Taani kui Hollandisse. 2018. a. lõpetasin Tallinna Ülikooli Linnakorralduse magistratuuri erialal, mis andis väga värske ja laia vaatenurga paremast võimalikust elukeskkonnast, inimese ja looduse kooslusest. Väga põnev, kuhu see teekond mind Shroomwelliga koos kasvades välja viib.

Andrean Razumovski

Andrean Razumovski

Vanemteadlane

Telefon:

E-post: andrean.razumovski@shroomwell.com

Olen Shroomwell Innovationi vanemteadlane ja oman pikaajalist kogemust teadus- ja arendusprojektide elluviimises. Eelnevalt olen töötanud projektijuhina ettevõttes IQVIA, kus viisin läbi rahvusvahelisi ravimiuuringuid, ettevõttes Roheveski OÜ, kus aitasin kaasa loomsete ja toidujäätmete käitlustehase rajamisele ja koordineerisin koostööd teadus-arendusasutustega, ning ettevõttes Maag Group AS, kus juhtisin arendusprojekte kultuurseente kasvatamise valdkonnas ning panustasin seente biomassi tootmise piloottehase rajamisse. Lisaks pikaajalisele projektijuhtimise kogemusele on mul tugevad teadmised mükoloogia, mikrobioloogia, molekulaarbioloogia ja biotehnoloogia valdkonnas ning 10+ aastat seenekasvatuskompetentsi.

Angelika Sofia Sapatšuk

Angelika Sofia Sapatšuk

Laborispetsialist

Telefon:

E-post: angelika.sapatsuk@shroomwell.com

Vastutan peamiselt seente kultuuripanga rikastamise eest. Peale kultuuripanga viin läbi ka laboratoorseid kasvukatseid ning arendan ettevõtte jaoks parimaid seene kultuure. Varasemalt olen tegelenud tootearendusliku tegevusega ettevõttes OÜ Future Food Now, aidates välja töötada mükovalgust kana- ja kalaliha veganalternatiivi. Tootearendusega puutusin kokku ka Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK), kus vastutasin sensoorsete katsete läbiviimise ja andmetöötluse eest.

Aastal 2022 omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureusekraadi rakenduskeemia-, toidu- ja geenitehnoloogia erialal ning hetkel olen omandamas magistrikraadi toidutehnoloogia ja -arenduse erialal.
Sügisel metsas seenekorjamine on mulle alati meeldinud, kuna sai korjatud nii tuttavad kui ka ebatavalise välimusega tundmatuid seeni. Need tundmatud olidgi kõige intrigeerivamad, mis aina süvendasid huvi seente maailma vastu. Õpingute alguses poleks ma arvanud, et hakkan töötama seentega, kuid elu on kokkusattumuste ja juhuste mäng, tänu millele leidsin ma oma koha.

Oana Popescu

Oana Popescu

Laborispetsialist

Telefon:

E-post: oana.popescu@shroomwell.com

Pühendun radikaalse mükoloogina mükoriisavaldkonnale.
Alustasin Erasmuse praktikandina Shroomwell Biotechis 2022. aastal pärast Laşi Ülikooli bioteaduste ökoloogilise aianduse eriala magistriõppe lõpetamist. Minu uurimistöö põhines substraadikatsetel Enoki seente ökoloogiliseks kasvatamisel järgides ringmajanduse põhimõtteid.
Pärast praktikat Shroomwell Biotech’is mütseelide kasvu optimeerimiseks erinevatel söötmetel, liikusin edasi keskkonna müko-parandusmeetmete juurde. Minu töö keskendub nüüd seente paigalduskavade väljatöötamisele mullastruktuuri parandamiseks mitmesugustes tingimustes, alates turba asendamisest ja metsade taastamisest pärast metsatulekahjusid kuni nõmmede ja kõrbestumise ümberpööramiseni ning reostusohtude lahendamiseni.
Mul on bakalaureusekraad psühholoogias ja magistrikraad kliinilises psühholoogias ja psühhoteraapias Iaşi ülikoolist “Alexandru Ioan Cuza”.
Olin mõni aasta kogemusnõustajana töötanud, kui otsustasin pärast osalemist Inglismaal toimuval Breaking Convention kogukonnaüritustel, pühenduda mükoloogiale. See multidistsiplinaarne konverents näitas mulle võimalusi uurida inim- ja seenedünaamika viljakaid seoseid läbi kompleksse süsteemiteooria objektiivi.