TEHNOLOOGIA

Bio - ja Keskkonnatehnoloogiad

Shroomwell Innovationi eesmärk on võimendada maailma läbi seente ja tehnoloogiate, et avaldada positiivset mõju ökosüsteemidele milles elame ja areneme. Teostame rakendusuuringuid metsanduse, mükoremediatsiooni, tervise ja toitumise vallas. Meie seente arendus- ja kompetentsikeskus asub Tallinna Tehnikaülikooli (Taltech) kõrval. See hõlmab vertikaalset seenefarmi ja kõrgtehnoloogilist laboratooriumi teaduslike ning analüütiliste teenuste jaoks. Lõuna-Eestis, Tõrvas, tegutseme tööstuslikes mõõtmetes seente sisekasvatuses. Eesti, Rootsi ja USA metsades teostame täna uuringuid ja juba rakendame kasvumudeleid sadadel hektaritel.

bioteck

Aktuaalsed projektid

  1. Gurmee- ja meditsiiniseente sisekasvatus
  2. Parasiitsete seente välikasvatus elusatel puudel
  3. Saprofüütsete seente välikasvatus raielankidel
  4. Juurepessi (Heterobasidion spp.) tõrjeprojekt
  5. Mükoriisaseente välikasvatus nagu Kukeseen (Cantharellus cibarius) jt.
  6. CO2 sidumise projekt uusmetsastamisel
  7. Seenevaiba / Mycomat projekt, mille eesmärk on nafta- ja keemiliste keskkonnareostuste likvideerimine, maapinna viljakuse parandamine, kõrbestunud alade elluäratamine, veerežiimi parandamine, turbavarude alternatiiv kasvusubstraadina ja ka metsatulekahjude järgne pinnase taastamine

 

Loe meditsiiniseente terviseväidete ja teadusartiklite kokkuvõtet

bioteck

Strateegilised arengukeskused metsade ja tsivilisatsiooni ülemaailmses ristumiskohas

  • Eesti, peakontor – bioloogiliste kasvumudelite ja tegevuste kontseptualiseerimine. Esialgne juurutamine ja optimeerimine.
  • Rootsi - teaduspõhised rakendusuuringud. Esialgsete kontseptsioonide testimine ja skaleerimiseks vajalike dokumenteeritud uuringute läbiviimine.
  • Maine, USA – ettevõtte skaleerimine. Juurdepääs metsale ja arenenud lõppturu lähedus.